Search form

ปฐมกาล 9:15

15เรา​จะ​ระลึก‍ถึง​พันธ‌สัญญา​ของ​เรา​ที่​ทำ​ไว้​ระหว่าง​เรา​กับ​พวก‍เจ้า​และ​กับ​สิ่ง‍ที่‍มี‍ชีวิต และ​สัตว์​ทั้ง‍ปวง แล้ว​น้ำ​จะ​ไม่​ท่วม​ทำ‍ลาย​สัตว์​ทั้ง‍ปวง​อีก​เลย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index