Search form

ปฐมกาล 9:22

22ฮาม​ผู้​เป็น​บิดา​คา‌นา‌อัน​เห็น​บิดา​ของ​เขา​เปลือย‍กาย​อยู่ จึง​บอก​พี่‍ชาย​ทั้ง‍สอง​ที่​อยู่​ภาย‍นอก

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index