Search form

เลวีนิติ 1:13

13แต่​เครื่อง‍ใน​กับ​ขา​นั้น​ให้​ผู้​ถวาย‍บูชา​ล้าง​ด้วย​น้ำ และ​ให้​ปุ‌โร‌หิต​นำ​ทั้ง‍หมด​เหล่า‍นี้​เผา‍บูชา​ด้วย‍กัน​บน​แท่น เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว เป็น​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ เป็น​กลิ่น​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index