Search form

เลวีนิติ 1:9

9แต่​ให้​ผู้‍นำ​สัตว์​มา​ถวาย​เอา​น้ำ​ล้าง​เครื่อง‍ใน​และ​ขา​สัตว์​ให้​เรียบ‍ร้อย แล้ว​ปุ‌โร‌หิต​จึง​เผา​ของ​ทั้ง‍หมด​บน​แท่น​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว เป็น​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ เป็น​กลิ่น​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index