Search form

เลวีนิติ 10:12

12โม‌เสส​กล่าว​แก่​อา‌โรน เอ‌เล‌อา‌ซาร์​และ​อิ‌ธา‌มาร์ บุตร​ของ​อา‌โรน​ที่​เหลือ​อยู่​ว่า “จง​เอา​ธัญ‌บูชา​ซึ่ง​เหลือ​จาก​การ​บูชา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ มา​รับ‍ประ‌ทาน​ที่​ริม​แท่น‍บูชา​โดย​ไม่​ใส่​เชื้อ เพราะ​เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์​ที่‍สุด

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index