Search form

เลวีนิติ 11:43

43อย่า​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เป็น​ที่​พึง‍รัง‍เกียจ​ด้วย​บรร‌ดา​สัตว์‍เล็ก​ที่​เคลื่อน‍ไป​เป็น​ฝูงๆ บน​แผ่น‍ดิน ห้าม​ทำ​ตัว​ให้​เป็น​มลทิน​ด้วย​สิ่ง‍เหล่า‍นี้ เกรง‍ว่า​เจ้า​จะ​เป็น​มลทิน​ไป​ด้วย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index