Search form

เลวีนิติ 13:49

49ถ้า​เชื้อ​นั้น​ทำ​ให้​เครื่อง‍แต่ง‍กาย​มี​สี‍เขียวๆ หรือ​แดงๆ ที่​ด้าย‍ถัก​หรือ​ด้าย‍ทอ ที่​หนัง​หรือ​สิ่ง‍ใดๆ ที่​ทำ​ด้วย​หนัง นั่น​เป็น​เชื้อ‍เรื้อน จะ​ต้อง​นำ​ไป​แสดง​ต่อ​ปุ‌โร‌หิต

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index