Search form

เลวีนิติ 13:51

51พอ‍ถึง​วัน‍ที่​เจ็ด​ก็​ให้​ตรวจ‍ดู​เชื้อ​นั้น​อีก ถ้า​เชื้อ​นั้น​ลาม​ไป​ใน​เสื้อ‍ผ้า​เครื่อง‍แต่ง‍กาย ไม่​ว่า​ที่​ด้าย‍ถัก​หรือ​ด้าย‍ทอ ที่​หนัง‍สัตว์ หรือ​สิ่ง‍ใด​ที่​ทำ​ด้วย​หนัง‍สัตว์ เชื้อ​นั้น​เป็น​เชื้อ‍เรื้อน​อย่าง​ร้าย นับ‍ว่า​เป็น​มลทิน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index