Search form

เลวีนิติ 14:13

13ให้​ปุ‌โร‌หิต​ฆ่า​ลูก‍แกะ​นั้น​ใน​ที่​ซึ่ง​เขา​ฆ่า​สัตว์​ที่​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​และ​สัตว์​ที่​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ใน​ที่​บริ‌สุทธิ์ เพราะ‍ว่า​เครื่อง‍บูชา‍ชด‍ใช้‍บาป​ก็​เหมือน​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป เป็น​ของ​ที่​ตก​แก่​ปุ‌โร‌หิต เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์​ที่‍สุด

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index