Search form

เลวีนิติ 14:21

21“ถ้า​ผู้‍นั้น​เป็น​คน​ยาก‍จน​และ​ไม่​สามารถ​ถวาย​ได้​ตาม​นั้น ก็​ให้​เขา​นำ​ลูก‍แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ชด‍ใช้‍บาป เพื่อ​โบก‍ถวาย​ลบ​มลทิน​ของ​เขา และ​นำ​แป้ง​อย่าง​ดี​หนึ่ง​กิโล‍กรัม​เคล้า​เข้า​กับ​น้ำ‍มัน เป็น​ธัญ‌บูชา​กับ​น้ำ‍มัน​หนึ่ง​ใน​สาม​ลิตร

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index