Search form

เลวีนิติ 14:22

22พร้อม​กับ​นก‍เขา​สอง​ตัว หรือ​นก‍พิราบ​สอง​ตัว ตาม​ที่​เขา​สามารถ​หา‍มา​ได้ ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป และ​อีก​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index