Search form

เลวีนิติ 14:31

31ถวาย​นก​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป นก​อีก​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​พร้อม​กับ​ธัญ‌บูชา แล้ว​ปุ‌โร‌หิต​จะ​ลบ​มลทิน​ของ​ผู้‍รับ‍การ‍ชำระ​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index