Search form

เลวีนิติ 14:51

51เอา​ไม้‍สน‍สีดาร์ ต้น‍หุ‌สบ และ​ด้าย‍สี‍แดง พร้อม​กับ​นก​ตัว​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ จุ่ม‍ลง​ใน​เลือด​ของ​นก​ที่​ถูก​ฆ่า​บน​น้ำ​สะอาด​นั้น แล้ว​ประ‌พรม​บ้าน​นั้น​เจ็ด​ครั้ง

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index