Search form

เลวีนิติ 15:23

23ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ที่‍นอน​หรือ​สิ่ง‍ใด​ที่​เธอ​นั่ง​ทับ​ก็​ดี ผู้‍ชาย​ที่​ไป​แตะ‍ต้อง​สิ่ง‍นั้น จะ​เป็น​มลทิน​ไป​จน‍ถึง​เวลา​เย็น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index