Search form

เลวีนิติ 15:6

6คน​ที่​ไป​นั่ง​บน​สิ่ง​ที่​ผู้​มี​สิ่ง​ไหล​ออก​ได้​นั่ง​ก่อน ต้อง​ซัก​เสื้อ‍ผ้า​ของ​ตน​และ​อาบ‍น้ำ และ​จะ​เป็น​มลทิน​ไป​จน‍ถึง​เวลา​เย็น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index