Search form

เลวีนิติ 16:29

29“ให้​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​ถาวร​แก่​เจ้า​ทั้ง‍หลาย​ว่า​ใน​วัน‍ที่​สิบ​เดือน​ที่​เจ็ด พวก‍เจ้า​ต้อง​ปฏิ‌เสธ​ความ​ปรารถ‌นา​ของ​ตน‍เอง และ​ต้อง​ไม่​ทำ​การ‍งาน​ใดๆ ทั้ง​ตัว​ชาว‍เมือง​เอง​หรือ​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เจ้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index