Search form

เลวีนิติ 16:32

32ให้​ปุ‌โร‌หิต​ผู้‍ถูก‍เจิม และ​รับ​การ​สถาปนา​เป็น​ปุ‌โร‌หิต​แทน​บิดา​ของ​ตน​ทำ​การ​ลบ​มลทิน ให้​เขา​สวม​เสื้อ‍ผ้า‍ป่าน​คือ​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​บริ‌สุทธิ์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index