Search form

เลวีนิติ 16:34

34ทั้ง‍นี้​ให้​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​ถาวร​แก่​เจ้า​ทั้ง‍หลาย ให้​ทำ​การ​ลบ​มลทิน​เพื่อ​คน​อิสรา‌เอล​ปี​ละ​ครั้ง เพราะ​บาป​ทั้ง‍สิ้น​ของ​เขา” โม‌เสส​ก็​ทำ​ตาม​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา​ท่าน​ไว้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index