Search form

เลวีนิติ 17

การ​ฆ่า​สัตว์

1พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 2“จง​กล่าว​แก่​อา‌โรน​และ​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เขา และ​แก่​คน​อิสรา‌เอล​ว่า ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​สิ่ง​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ได้​ทรง​บัญชา​ไว้ 3ถ้า​ชาว​อิสรา‌เอล​คน​ใด​ฆ่า​โค​หรือ​ลูก‍แกะ หรือ​แพะ​ใน​ค่าย หรือ​ฆ่า​ภาย‍นอก​ค่าย 4และ​ไม่‍ได้​นำ​มา​ที่​ประตู​เต็นท์‍นัด‍พบ เพื่อ​ถวาย​เป็น​ของ​บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ที่​หน้า​พลับ‌พลา​แห่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์ ผู้‍นั้น​ต้อง​มี​โทษ​ด้วย​ความ​ผิด​เรื่อง​เลือด คือ​เขา​ทำ​ให้​เลือด​ตก ให้​ไล่​ผู้‍นั้น​ออก​จาก​ชน‍ชาติ​ของ​ตน 5ทั้ง‍นี้​เพื่อ​ให้​คน​อิสรา‌เอล​นำ​เครื่อง‍บูชา​ซึ่ง​เขา​ถวาย​ที่​ท้อง‍ทุ่ง มา​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ มา​ยัง​ปุ‌โร‌หิต​ที่​ประตู​เต็นท์‍นัด‍พบ ฆ่า​สัตว์​นั้น​เป็น​ศานติ‍บูชา​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 6และ​ปุ‌โร‌หิต​จะ​เอา​เลือด​สัตว์​นั้น​ประ‌พรม​แท่น‍บูชา​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ที่​ประตู​เต็นท์‍นัด‍พบ และ​เผา​ไขมัน​ให้​เป็น​กลิ่น​พอ‍พระ‍ทัย​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 7พวก‍เขา​จะ​ต้อง​ไม่​ฆ่า​สัตว์​บูชา​ถวาย​ปีศาจ​แพะ​ซึ่ง​เขา‍ทั้ง‍หลาย​เคย​กราบ‍ไหว้+ ​อีก‍ต่อ‍ไป ให้​เรื่อง‍นี้​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​ถาวร​สำหรับ​พวก‍เขา​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย

8“และ​จง​กล่าว​แก่​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ว่า คน​อิสรา‌เอล​คน​ใด​หรือ​คน​ต่าง‍ด้าว​คน​ใด​ผู้​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เขา ที่​ถวาย​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​หรือ​เครื่อง‍สัตว‌บูชา 9และ​ไม่‍ได้​นำ​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​นั้น​มา​ที่​ประตู​เต็นท์‍นัด‍พบ​เพื่อ​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ก็​ให้​ไล่​ชาย​ผู้‍นั้น​ออก​จาก​ชน‍ชาติ​ของ​ตน

ห้าม​รับ‍ประ‌ทาน​เลือด

10“ถ้า​คน​อิสรา‌เอล​หรือ​คน​ต่าง‍ด้าว​คน​ใด​ผู้​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เจ้า​รับ‍ประ‌ทาน​เลือด เรา​จะ​ตั้ง​หน้า​ต่อ‍สู้​บุค‌คล​ผู้​รับ‍ประ‌ทาน​เลือด​นั้น และ​จะ​ไล่​เขา​ออก​จาก​ชน‍ชาติ​ของ​ตน+ 11เพราะ‍ว่า​ชีวิต​ของ​สัตว์​ทุก​ตัว​อยู่​ใน​เลือด เรา​ได้​ให้​เลือด​แก่​เจ้า​ทั้ง‍หลาย​เพื่อ​ใช้​บน​แท่น‍บูชา เพื่อ​จะ​ลบ​มลทิน​ของ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย เพราะ‍ว่า​โลหิต​เป็น​สิ่ง​ที่​ใช้​ลบ​มลทิน+ เพราะ​ชีวิต​เป็น​เหตุ 12เพราะ‍ฉะนั้น​เรา​จึง​ได้​พูด​กับ​คน​อิสรา‌เอล​ว่า ห้าม​คน​ใด​ใน​พวก‍เจ้า​รับ‍ประ‌ทาน​เลือด หรือ​คน​ต่าง‍ด้าว​ผู้​อาศัย​ท่าม‍กลาง​เจ้า​ก็​ห้าม​รับ‍ประ‌ทาน​เลือด 13เมื่อ​คน​อิสรา‌เอล​คน​ใด​หรือ​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เขา ไป​ล่า​สัตว์​หรือ​นก​เพื่อ​นำ​มา​รับ‍ประ‌ทาน​ก็​ให้​หลั่ง​เลือด​ของ​มัน​ออก แล้ว​เอา​ดิน​กลบ

14“เพราะ‍ว่า​ชีวิต​ของ​สัตว์​ทุก‍ตัว​ก็​คือ​เลือด​ของ​มัน​นั่น​เอง เพราะ‍ฉะนั้น​เรา​จึง​ได้​กล่าว​แก่​ประ‌ชา‍ชน​อิสรา‌เอล​ว่า ห้าม​เจ้า​รับ‍ประ‌ทาน​เลือด​ของ​สัตว์​ใดๆ เพราะ​ว่า​ชีวิต​ของ​สัตว์​ทุก‍ตัว​ก็​คือ​เลือด​ของ​มัน​นั่น​เอง ผู้‍ใด​รับ‍ประ‌ทาน​ก็​ต้อง​ถูก​ขับ​ออก 15และ​ทุก‍คน​ไม่​ว่า​ชาว‍เมือง​หรือ​คน​ต่าง‍ด้าว​ผู้​รับ‍ประ‌ทาน​สัตว์​ที่​ตาย​เอง หรือ​ที่​ถูก​สัตว์​อื่น​กัด​ตาย ต้อง​ซัก​เสื้อ‍ผ้า​และ​อาบ‍น้ำ และ​เป็น​มลทิน​อยู่​จน‍ถึง​เวลา​เย็น แล้ว​จึง​จะ​สะอาด​ได้ 16ถ้า​เขา​ไม่​ซัก​เสื้อ‍ผ้า​หรือ​อาบ‍น้ำ เขา​ต้อง​รับ‍โทษ​ของ​เขา”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index