Search form

เลวีนิติ 19:20

20“ถ้า​ชาย‍ใด​เข้า‍นอน​และ​มี​เพศ‍สัม‌พันธ์​กับ​ผู้​หญิง​ที่​เป็น​ทาส ที่​ชาย​อีก‍คน‍หนึ่ง​สู่‍ขอ​ไว้​แล้ว แต่​ยัง​ไม่‍ได้​ไถ่‍ถอน​หรือ​ปล่อย​เป็น​อิสระ​ต้อง​สืบ‍สวน‍ดู​ก่อน แต่​ห้าม​ลง‍โทษ​เขา​ทั้ง‍สอง​ถึง​ตาย​เพราะ‍ว่า​ทาส‍หญิง​นั้น​ยัง​ไม่​เป็น​อิสระ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index