Search form

เลวีนิติ 20:27

27“ชาย​หรือ​หญิง​คน​ใด​ที่​เป็น​คน​ทรง​หรือ​พ่อ‍มด แม่‍มด จง​ฆ่า​เสีย จง​เอา​หิน​ขว้าง ที่​เขา​ต้อง​ตาย​นั้น​เขา​เอง​รับ‍ผิด‍ชอบ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index