Search form

เลวีนิติ 21:10

10“ปุ‌โร‌หิต​ที่​เป็น​ใหญ่​ใน​หมู่​พวก​พี่‍น้อง ผู้‍ถูก‍เจิม​ศีรษะ​ด้วย​น้ำ‍มัน และ​ผู้​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริ‌สุทธิ์​ที่​จะ​สวม​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง ห้าม​ปล่อย‍ผม​หรือ​ฉีก​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​ของ​ตน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index