Search form

เลวีนิติ 21:15

15เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​ทำ​ให้​ลูก‍หลาน​ของ​เขา​ที่​อยู่​ท่าม‍กลาง​ชน‍ชาติ​ของ​เขา​เป็น​มลทิน เพราะ​เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​ผู้​ชำระ​เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index