Search form

เลวีนิติ 22:16

16ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เขา​รับ‍โทษ​ด้วย​ความ​ผิด​ที่​รับ‍ประ‌ทาน​ของ‍ถวาย​ที่​บริ‌สุทธิ์ เพราะ​เรา​คือ​ยาห์‌เวห์ ผู้​ชำระ​เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index