Search form

เลวีนิติ 22:4

4ห้าม​เชื้อ‍สาย​ของ​อา‌โรน​คน​ใด​ที่​เป็น​โรค‍เรื้อน​หรือ​มี​สิ่ง​ไหล​ออก​มา​รับ‍ประ‌ทาน​ของ‍ถวาย​ที่​บริ‌สุทธิ์ จน‍กว่า​เขา​จะ​สะอาด ผู้‍ใด​แตะ‍ต้อง​สิ่ง​ที่​เป็น​มลทิน โดย​แตะ‍ต้อง​ศพ​หรือ​ผู้​มี​น้ำ‍กาม​ไหล​ออก

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index