Search form

เลวีนิติ 22:9

9เพราะ‍ฉะนั้น​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ต้อง​รักษา​คำ‍บัญชา​ของ​เรา เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​ต้อง​รับ‍โทษ​เพราะ​การ​ทำ​ให้​ตน‍เอง​เป็น​มลทิน และ​ตาย เมื่อ​พวก‍เขา​ทำ​ของ‍ถวาย​ที่​บริ‌สุทธิ์​เป็น​มลทิน เรา​คือ​ยาห์‌เวห์ ผู้​ชำระ​พวก‍เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index