Search form

เลวีนิติ 23:13

13และ​เครื่อง‍ธัญ‌บูชา​ที่​คู่​กัน​นั้น​คือ​แป้ง​อย่าง​ดี​สอง​กิโล‍กรัม​เคล้า​น้ำ‍มัน เป็น​เครื่อง‍บูชา​เผา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​กลิ่น​พอ‍พระ‍ทัย และ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​ที่​คู่​กัน​คือ​เหล้า‍องุ่น​หนึ่ง​ลิตร

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index