Search form

เลวีนิติ 23:24

24“จง​กล่าว​แก่​คน​อิสรา‌เอล​ว่า ใน​วัน‍ที่​หนึ่ง​ของ​เดือน​ที่​เจ็ด เจ้า​ทั้ง‍หลาย​จง​ถือ​เป็น​วัน‍หยุด‍พัก​สงบ​วัน‍หนึ่ง เป็น​วัน​ประ‌ชุม​บริ‌สุทธิ์ ประ‌กาศ​เป็น​ที่​ระลึก​ด้วย​เสียง​แตร

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index