Search form

เลวีนิติ 25:27

27ให้​เขา​นับ​ปี​ย้อน‍กลับ‍ไป​ถึง​ปี​ที่​เขา​ขาย​ให้ แล้ว​จง​นับ​เงิน​ที่​ควร​จ่าย​กลับ‍คืน‍นั้น​ให้​แก่​คน​ที่​ตน​ขาย​ให้ แล้ว​จึง​กลับ​เข้า​อยู่​ใน​ที่‍ดิน​ของ​ตน‍เอง​ได้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index