Search form

เลวีนิติ 25:28

28ถ้า​เขา​ไม่‍มี​ทรัพย์​พอ​จะ​ไถ่‍คืน ที่‍ดิน​ที่​เขา​ได้​ขาย​ไป​จะ​คง​อยู่​ใน​มือ​ของ​ผู้‍ซื้อ​จน‍ถึง​ปี‍อิสร‌ภาพ ให้​ผู้‍ซื้อ​คืน​กลับ​ให้​เจ้า​ของ​ใน​ปี‍อิสร‌ภาพ​นี้ และ​เจ้า​ของ​เดิม​จะ​กลับ​เข้า‍มา​อยู่​ใน​ที่​เดิม​ของ​เขา​ได้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index