Search form

เลวีนิติ 25:34

34แต่​ที่‍ดิน​สาธา‌รณะ​ที่​อยู่​รอบ​เมือง​จะ​ซื้อ​ขาย​กัน​ไม่‍ได้ เพราะ​เป็น​กรรม‍สิทธิ์​ถาวร​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index