Search form

เลวีนิติ 26:40

40“แต่​ถ้า​เขา‍ทั้ง‍หลาย​สาร‌ภาพ​ความ​ชั่ว​ของ​เขา และ​ความ​ชั่ว​ของ​บรรพ‌บุรุษ ซึ่ง​ทำ​ผิด​ต่อ​เรา​ด้วย​การ​ทรยศ​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​นั้น และ​ที่​ได้​ประ‌พฤติ​ขัด‍แย้ง​เรา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index