Search form

เลวีนิติ 26:41

41เรา​จึง​ดำ‌เนิน​การ​ขัด‍แย้ง​เขา และ​ได้​นำ​พวก‍เขา​เข้า​สู่​แผ่น‍ดิน​ศัตรู ถ้า​เมื่อ‍นั้น​จิต‍ใจ​ที่​ดื้อ‍รั้น ​ของ​พวก‍เขา​ถ่อม‍ลง​และ​ยอม‍รับ​เรื่อง​ความ​ชั่ว​ของ​พวก‍เขา​แล้ว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index