Search form

เลวีนิติ 27:15

15ถ้า​ผู้​ที่​ถวาย​บ้าน​ไว้​ประ‌สงค์​จะ​ไถ่​บ้าน​ของ​เขา ก็​ให้​ผู้‍นั้น​เพิ่ม​เงิน​อีก​หนึ่ง​ใน​ห้า​ของ​ราคา​บ้าน​ที่​ตี‍ค่า​ไว้ แล้ว​บ้าน​นั้น​จึง​ตก‍เป็น​ของ​เขา​ได้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index