Search form

เลวีนิติ 27:6

6ถ้า​ผู้‍นั้น​อายุ​หนึ่ง​เดือน​ถึง​ห้า​ขวบ ให้​เจ้า​กำ‌หนด​ราคา​ผู้‍ชาย​เป็น​ค่า​เงิน​ห้า​เช‌เขล ให้​เจ้า​กำ‌หนด​ราคา​ผู้​หญิง​เป็น​ค่า​เงิน​สาม​เช‌เขล

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index