Search form

เลวีนิติ 3:5

5บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​จะ​เผา​สิ่ง‍เหล่า‍นี้​ที่​แท่น‍บูชา​บน​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ซึ่ง​อยู่​บน​ฟืน​เหนือ​ไฟ เป็น​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ เป็น​กลิ่น​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index