Search form

เลวีนิติ 4:20

20ให้​เขา​ทำ​กับ​โค​ตัว​นี้​เหมือน​ทำ​กับ​โค​ที่​ถวาย​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป โดย​วิธี​นี้​ปุ‌โร‌หิต​จะ​ลบ‍ล้าง‍บาป​ของ​ชุม‌นุม‍ชน แล้ว​เขา‍ทั้ง‍หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index