Search form

เลวีนิติ 4:3

3ถ้า​ปุ‌โร‌หิต​ผู้‍รับ‍การ‍เจิม​ไว้​ทำ​บาป ย่อม​นำ​ความ​ผิด​มา​สู่​ประ‌ชา‍ชน เนื่อง‍จาก​บาป​ที่​เขา​ทำ ให้​เขา​นำ​โค‍หนุ่ม​ไร้‍ตำ‌หนิ​มา​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index