Search form

เลวีนิติ 4:35

35และ​เขา​จะ​เอา​ไขมัน​ทั้ง‍หมด​ออก​อย่าง​ที่​เอา​ไขมัน​ของ​ลูก‍แกะ​ออก​จาก​เครื่อง‍ศานติ‍บูชา และ​ปุ‌โร‌หิต​จะ​เผา​ไขมัน​บน​แท่น บน​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ แล้ว​ปุ‌โร‌หิต​จะ​ลบ‍ล้าง‍บาป​ของ​คน​นั้น​ซึ่ง​เขา​ได้​ทำ และ​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index