Search form

เลวีนิติ 5:16

16ผู้‍นั้น​ต้อง​ชด‍ใช้​ความ​ผิด​ที่​เขา​ทำ​ต่อ​สิ่ง​บริ‌สุทธิ์ และ​เพิ่ม​อีก​หนึ่ง​ใน​ห้า​ของ​ราคา​ของ​สิ่ง​บริ‌สุทธิ์​นั้น นำ​มา​มอบ​ให้​แก่​ปุ‌โร‌หิต และ​ปุ‌โร‌หิต​จะ​ลบ‍ล้าง‍บาป​ของ​เขา​ด้วย​แกะ​ตัว‍ผู้ ที่​ถวาย​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ชด‍ใช้‍บาป และ​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index