Search form

เลวีนิติ 5:9

9และ​ให้​เอา​เลือด​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​ประ‌พรม​ข้าง​แท่น‍บูชา​เล็ก‍น้อย ส่วน​เลือด​ที่‍เหลือ​ให้​ไหล​ออก​ที่​ฐาน​แท่น‍บูชา นี่​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index