Search form

เลวีนิติ 6:14

14“ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​กฎ​ของ​การ​ถวาย​ธัญ‌บูชา ให้​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ถวาย​เครื่อง‍บูชา​นี้​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​ที่​หน้า​แท่น‍บูชา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index