Search form

เลวีนิติ 6:27

27ผู้‍ใด​แตะ‍ต้อง​เนื้อ‍สัตว์​นั้น​จะ​บริ‌สุทธิ์ เมื่อ​ประ‌พรม​และ​มี​เลือด​ติด​เสื้อ ก็​ให้​ซัก​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​ส่วน​ที่​มี​เลือด​ติด​นั้น​ใน​วิสุทธิ‍สถาน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index