Search form

เลวีนิติ 6:4

4เมื่อ​ผู้‍ใด​ได้​ทำ​บาป และ​สำนึก‍ผิด​แล้ว ก็​ให้​ผู้‍นั้น​คืน​ของ​ที่​ได้​มา​ทาง​การ​โจร‍กรรม​เสีย หรือ​สิ่ง‍ใด​ที่​เขา​ได้​มา​ด้วย​การ​บีบ‍บัง‍คับ หรือ​สิ่ง​ที่​ฝาก​เขา​ไว้ หรือ​สิ่ง​สูญ‍หาย​ที่​เขา​ได้​พบ​เข้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index