Search form

เลวีนิติ 6:9

9“จง​บัญชา​อา‌โรน​และ​บุตร​ของ​เขา​ว่า ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​กฎ​เรื่อง​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​นั้น​จะ​ต้อง​เผา​บน​แท่น​ตลอด‍คืน​จน​รุ่ง‍เช้า จง​ให้​ไฟ​บน​แท่น​เผา​เครื่อง‍บูชา​ลุก​อยู่​ตลอด‍เวลา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index