Search form

เลวีนิติ 7:20

20ถ้า​ผู้‍ใด​รับ‍ประ‌ทาน​เนื้อ​สัตว‌บูชา​ซึ่ง​เป็น​ศานติ‍บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ โดย​ที่​ตน​ยัง​มี​มลทิน​ติด‍ตัว​อยู่ ผู้​นั้น​จะ​ต้อง​ถูก​ขับ​ออก​จาก​ชน‍ชาติ​ของ​ตน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index