Search form

เลวีนิติ 7:6

6ให้​ผู้‍ชาย​ทุก‍คน​ที่​เป็น​ปุ‌โร‌หิต​รับ‍ประ‌ทาน ให้​รับ‍ประ‌ทาน​ใน​วิสุทธิ‍สถาน​เป็น​ของ‍ถวาย​ที่​บริ‌สุทธิ์​ที่‍สุด

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index