Search form

เลวีนิติ 8:15

15โม‌เสส​ก็​ฆ่า​โค​ตัว​นั้น​เสีย เอา​นิ้ว​จุ่ม​เลือด​ไป​เจิม​เชิง‍งอน​ทุก‍ด้าน​ของ​แท่น ชำระ​แท่น​ให้​บริ‌สุทธิ์ แล้ว​เท​เลือด​ที่​ฐาน​ของ​แท่น ถวาย​แท่น​ไว้​เป็น​ของ‍ถวาย​บริ‌สุทธิ์ เพื่อ​ลบ​มลทิน​ของ​แท่น​นั้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index