Search form

เลวีนิติ 9:2

2ท่าน​กล่าว​แก่​อา‌โรน​ว่า “จง​นำ​ลูก‍โค​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว ทั้ง‍สอง​อย่าง‍นี้​อย่า​ให้​มี​ตำ‌หนิ จง​ถวาย‍บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index