Search form

เลวีนิติ 9:3

3และ​กล่าว​แก่​คน​อิสรา‌เอล​ว่า ‘จง​เอา​แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป ลูก‍โค​ตัว‍หนึ่ง​กับ​ลูก‍แกะ​ตัว‍หนึ่ง ให้​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​อายุ​หนึ่ง​ปี ปราศ‌จาก​ตำ‌หนิ เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index